Stovykloje MAGELANAI laikomės apačioje išvardytų principų.

Stovyklos principai
 • Jeigu vaikui nėra nuotaikos – vadovas informuoja vaiką, kad tai nieko tokio ir taip kartais nutinka. Paprastai po kelių minučių nuotaika vėl būna gera.
 • Jeigu su vaiku niekas nežaidžia – vadovas informuoja, kad tai nieko tokio, nes kiti neprivalo su juo žaisti. Paprastai po kelių minučių su juo vėl visi žaidžia.
 • Jeigu vaikui kažkas nesiseka – nieko tokio, pasiseks rytoj, tai normalu.
 • Jeigu vaikas nori būti pirmas, bet nėra pirmas – vadovas informuoja, kad vaikas neprivalo būti pirmas. Stovykloje susirinkome ne pirmauti.
 • Kaltas tas vaikas, po kurio veiksmo ar žodžio kitas vaikas pradeda verkti. Neįmanoma atskirti, kada vaikai žaidžia, o kada jau peržengtos žaidimo ribos, todėl kaltas tas, kas pirmas peržengė ribą.
 • Jeigu vaikas sistemingai peržengia ribas – jis šalinamas iš stovyklos nuo kitos dienos. Vadovas trumpai motyvuoja savo sprendimą. Negalime toleruoti jokio grėsmės kitiems komandos nariams.
 • Jeigu vaikas kažką nusibrozdino, kažką užsigavo, pasitempė ar kažkas tokio įvyko – vadovas užklijuoja pleistrą ir vaiką nuramina.
 • Jeigu vaikas sistemingai peržengia ribas – jis šalinamas iš stovyklos nuo kitos dienos. Vadovas trumpai motyvuoja savo sprendimą. Negalime toleruoti jokio grėsmės kitiems komandos nariams.
 • Jeigu vaikas nusižengia stovyklos taisyklėms – vadovas vaiką „nubaudžia“ keliais būdais: eina su vaiku paėmęs jį už rankos, kad vaikas nusiramintų; pasodina ant kėdės kelioms minutėms.
 • Jeigu vaiką kažkas užgavo, prie vaiko kažkas prisilietė, kažkas užmynė, kažkas sukdamasis kažką stuktelėjo – vadovas informuoja, kad nieko tokio neįvyko, nes kitas vaikas tai padarė netyčia. Už pasikartojančius ar sisteminius netyčinius veiksmus vaikas šalinamas iš stovyklos.
 • Jeigu vaikas nori namo – informuojame, kad tėveliai dirba ir jie dabar negali vaiko paimti. Jeigu vaikas rytoj nenorės dalyvauti stovykloje – pasitaręs su tėvais – galės nedalyvauti.
 • Jeigu vaikas nori paskambinti tėvams – duodame, bet rekomenduojame tėveliams pasakyti, kad esate susitikime ir nieko dabar padaryti negalite. Visais atvejais vaikas po 2 minučių vėl linksmas ir žaidžia toliau su komandos draugais.
 • Vaikas, kiekvienos dienos vakare, pats nusiperka ledų ir tai jo prizas už ištvermę. Tai vienas iš įrankių vadovams susitarti su vaiku, kad vaikas jo klausytų. Jeigu vaikas neklauso – ledų vakare negauna.